Інформація для споживача

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. З порядком та умовами надання фінансової послуги в залежності від програми можна ознайомитись у розділі «Житлові програми».

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.  

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги (програми), наявні та можливі схеми кредитування* Інформація про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат) 

1. Програма «Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки»:

1.1. Надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та Надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для внутрішньо переміщених осіб: - Відсоткова ставка: 0%;

- Сума: 1 000 000,00 грн; - Період кредиту: до 15 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку;

- Комісія: одноразово у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб та щомісячно 7% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- Страховка: страхування відповідальності Позичальника перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом – 4,4% включається до суми кредиту, оформлюється одноразово при отриманні кредиту; страхування предмета іпотеки 0,2% від вартості квартири, сплачується щорічно; страхування від нещасного – 0,2% від суми кредиту (залишку суми кредиту), сплачується щорічно;

- Схема погашення кредиту: класична;

- Штраф за несплату щомісячного платежу: відсутній;

- Пеня: подвійна облікова ставка Національного банку України від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення.

1.2. Надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для працівників бюджетних установ м. Харкова:

- Відсоткова ставка: 5%;

- Сума: 1 000 000,00;

- Період кредиту: до 15 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку;

- Комісія: одноразово у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб та щомісячно 7% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- Страховка: страхування відповідальності Позичальника перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом – 4,4% включається до суми кредиту, оформлюється одноразово при отриманні кредиту; страхування предмета іпотеки 0,2% від вартості квартири, сплачується щорічно; страхування від нещасного – 0,2% від суми кредиту (залишку суми кредиту), сплачується щорічно;

- Схема погашення кредиту: класична;

- Штраф за несплату щомісячного платежу: відсутній;

- Пеня: подвійна облікова ставка Національного банку України від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення.

1.3. Надання пільгових кредитів сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) доступного житла:

- Відсоткова ставка: 3%;

- Сума: 1 000 000,00;

- Період кредиту: до 15 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку;

- Комісія: відсутня;

- Страховка: страхування відповідальності Позичальника перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом – 4,4% включається до суми кредиту, оформлюється одноразово при отриманні кредиту; страхування предмета іпотеки 0,2% від вартості квартири, сплачується щорічно; страхування від нещасного – 0,2% від суми кредиту (залишку суми кредиту), сплачується щорічно;

- Схема погашення кредиту: класична;

- Штраф за несплату щомісячного платежу: відсутній;

- Пеня: подвійна облікова ставка Національного банку України від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення. З умовами програм можна ознайомитись в розділі «Житлові програми» 

*Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом. 

Детальні умови надання фінансової послуги, загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, порядок визначення таких витрат повідомляється клієнту у проекті договору про надання фінансової послуги, та в залежності від обраного клієнтом виду фінансової послуги (програми).

Детальну вартість фінансових послуг можна дізнатись, звернувшись до відповідального працівника регіонального управління. Отримана фізичною особою фінансова послуга не підлягає оподаткуванню.

 

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 
Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та Харківським регіональним управлінням Держмолодьжитла вирішуються в позасудовому порядку, шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється в судовому порядку, встановленому чинним законодавством.

Щодо можливості та порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг – Харківське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних Харківського регіонального управління Держмолодьжитла зазначено у розділі «Контакти».

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема розглядають звернення споживачів фінансових послуг.

Державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг здійснює Національний банк України:
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: https://bank.gov.ua/

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.  Гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, не передбачено.

 

Особа, яка надає фінансові послуги
Найменування ХАРКІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ «ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ»
Місцезнаходження Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, пр. Московський, будинок 131-В 
Контактний телефон (057) 705-27-03; +38 050 353-16-53; (057) 705-13-55; (057) 715-66-33; +38 067 127-61-37
Адреса електронної пошти особи

khv.20@molod-kredit.gov.ua

Відомості про державну реєстрацію Дата реєстрації: 04.10.1996
Дата запису: 21.10.2005
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію:
Серія А01 № 429130
Номер запису в ЄДР: 14801200000016570
 Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків Зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 28.12.2007 №6580, реєстраційний номер 16101890, серія та номер свідоцтва: серія ФК № В0000182, дата видачі свідоцтва 09.03.2021 
Інформація щодо наявності права на надання фінансових послуг

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.04.2017 №1233 (посилання на відповідне розпорядження у розділі « Статут/Ліцензії/Свідоцтва »)

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Адреса для прийому скарг споживачів фінансових послуг

Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, пр.Московський, будинок 131-В;

е-mail: khv.20@molod-kredit.gov.ua

 

Договір про надання фінансової послуги
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг 

Клієнт має право відмовитись від договору про надання фінансових послуг в будь-який момент

 

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

 Строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору залежить від умов конкретної програми, всі програми містяться за посиланням « ЖИТЛОВІ ПРОГРАМИ »

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) Не застосовується 
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України. Для здійснення повного дострокового повернення кредиту позичальник повинен отримати від кредитора розрахунок суми, необхідної для повного дострокового повернення заборгованості на визначену дату. Така сума включає: несплачену суму основного боргу за кредитом, проценти за користування кредитом, нараховані до дати повного повернення кредиту, та інші суми, зобов’язання зі сплати яких виникли у позичальника відповідно до умов договору
Порядок внесення змін та доповнень до договору Внесення змін та доповнень до договору здійснюється шляхом укладення додаткових договорів
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом усього терміну дії договору, крім випадків звільнення споживача від сплати відсотків, передбачених чинним законодавством