Умови отримання

На цей час діє лише одна місцева прграма, спрямована лише на молодь може отримати довгостроковий пільговий кредит, це:

   Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2025 роки, затверджена рішенням  Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 312/10.

Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла урегульований Положенням “Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року №584 (далі - Положення 584).

Тобто умови кредитування тотожні кредитуванню за рахунок державного бюджету. Більш детальну інформацію можна отримати на сторинці "Молодіжне кредитування".

Увага! Єдиною відмінністю харківської міської програми є надання кредитів не за комп'ютерним рейтингом (пункт 19 Положення 584), а відповідно до реєстру кандидатів, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради. Цей реєстр ведеться з березня 2011 г. у встановленому порядку. 

"Міська цільова соціально-економічна програма будівництва  доступного житла на 2010-2025 роки" 

Програма була затверджена 22 вересня 2010 р. Харквською міською радою і неодноразово змінювалась з метою модернізації та розвитку.

Мають право на отримання одноразової безповоротної фінансової підтримки за рахунок бюджету м. Харкова:
- громадяни, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов або у списку осіб, що бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу у м. Харкові та включенні дореєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, та виявили бажання і мають право на отримання доступного житла (далі - Реєстр)

 В м.Харкові з 2011 року встановлено Порядок формування та ведення реєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, та виявили бажання і мають право на отримання доступного житла(далі - Реєстр)

- середньомісячний грошовий дохід яких (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, проценти, роялті, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав) разом з членами їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує трикратного розміру середньомісячної заробітної плати у Харківській області, розрахованого згідно з даними Держстату.

     Державна підтримка надається громадянам, відповідно до Порядку, затвердженого виконавчим комітетом Харківської міської ради.

  • Надання даної підтримки здійснюється виключно за умови участі громадян у будівництві житла власними коштами у розмірі не менше 50% від вартості такого будівництва;
  • Державна підтримка надається виходячи з нормативної площі житла . Нормативна площа - максимальна площа житла, з розрахунку якої надається державна підтримка, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.
  • Для розрахунку обсягу державної підтримки вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості спорудження 1 кв. м загальної площі житла в регіоні, визначеної Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України .
  • Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу, сплачується громадянином за вартістю, визначеною у договорі про будівництво. У разі коли визначена забудовником вартість 1 кв. метра загальної площі житла перевищує граничну вартість 1 кв. метра житла, громадянин, який виявив бажання придбати таке житло, сплачує різницю вартості за власний рахунок;
  • Державна підтримка надається громадянам лише один раз. Право на державну підтримку вважається використаним з моменту надходження такої підтримки на поточний рахунок громадянина;
  • Надання даної підтримки супроводжується обов'язковою одноразовою комісією (винагорода виконавця програми) у розмірі 0,7% розміру державної підтримки.

 

   Аналогичний , окремий напрямок розповсюджується виключно на працівників промислових підприємств, підприємств транспорту, зв`язку та будівельної галузі, які потребують поліпшення житлових умов. За цім напрямком Програми учасник має внести не менш 60% відсотків вартості будівництва самостійно або за допомогою підприємства. Порядок формування реєстру кандидатів передбачає наявність клопотанням керівництва підприємства.  Також встановлено окремий Порядок надання 40% державної підтримки за рахунок бюджету міста Харкова

Окрім цього Міська цільова соціально-економічна програма будівництва  доступного житла на 2010-2025 роки передбачає також  довгострокове, на термін до 15 років, кредитування окремих категорій громадян.

Відповідно до Програми формуються окремі, за кожним із напрямків реєстри громадян.

- Порядок формування Реєстру учасників бойових дій, які брали участь в антитерристичній операції;

- Порядок  формуванняя  Реєстру працівників  бюджетних  установ              м. Харкова та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації м. Харкова та працівників комунальних підприємств;

- Порядок формування Реєстру внутрішньо переміщених осіб.

Також за кожним із напрямів програми виконавчим комітетом Харківської міської ради затверджується відповідний порядок:

- надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції;

Для участі у Міській цільовій соціально-економічної програмі будівництва  доступного житла на 2010-2025 роки потрібно зробити наступні кроки:

     Крок 1. Перевірити, чи є право на участь,

  Головні вимоги це перебування та  на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов та рівень доходів. При цьому для отримання держпітримки, як вказано вище, середньомісячний грошовий дохід сімей з розрахунку на одну особу не повинен перевищувати п'ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.

Треба увійти на сайт Держстату -http://www.ukrstat.gov.ua  Далі. "Статистична інформація" => "Доходи населення" => "Середня заробітна плата за регіонами за місяць"  Останні дані для Харківської області треба помножити на 3 та порівняти з середньомісячним доходом сім'ї  за останні 6 місяців з розрахунку на кожного. 

Увага!  Для отримання пільгових кредитів грошовий дохід сімей, навпаки, повинен бути достатнім для позитивної оцінки платоспроможності позичальника, визодячі із розміру та терміну погашення кредиту!

  Громадянам, яки не перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов або у списку осіб, що бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу радимо звернутися до управління обліку та розподілу житлової площі Департамент житлового господарства виконавчого комітету Харківської міської ради та отримати консультацію щодо правил взяття на квартоблік. 

Крок 2. Включення до відповідного міського Реєстру.

Надати до  управління обліку та розподілу житлової площі Департамент житлового господарства виконавчого комітету Харківської міської ради заяву  про включення вас до відповідного вашому вибіру Реєстру. Можливе одночасне перебування в декількох реєстрах. Але скористатися Програмою можна лише один раз.

Крок 3. Звернення до нашого управління та консультація. 

   Громадяне, яки включені до відповідного реєстру звертаються до Харківського регіонального управління Держмолодьжитла, заповнюють анкету, в якій містяться усі необхідні дані, у тому числі контактні. Це суттєво спрощує та прискорює роботу при отриманні фінансування за програмою.

 Бажаючи отримати держпідтримку за рахунок бюджету міста Харкова вже наступного дня після звернення до управління та заповнення анкети можуть побачити себе у Переліку. Для цього треба натиснути на посилання "Актуальний стан Переліку 50/50" , що міститься на сторинці "ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ". Радимо скористатися пошуком, для чого треба натиснути "Ctrl + F", а потім ввести у поле пошуку своє призвище. 

Громадяне, які протягом року з дати внесення до Реєстру не звернулись до Харківського регіонального управління Держмолодьжитла виключаються із Реєстру. При цьому мають право в майбутньому знову повторити "Крок 2".

Крок 4. Надати документи та обрати квартиру

Після надходження на рахунки нашого управління коштів на реалізацію Програми за відповідним напрямком, у встановленому прорядку , громадянам, включеним до реєстрів пропонується отримати держпідтримку або кредит.

Громадянин має право повністю або тимчасово відмовитися від пропозиції з будь-яких причин. Факт відмови фіксується., а участь у програмі пропонується наступному кандидату.

У разі згоди на участь в програмі надається заява про надання держпідтримки або кредиту.

Перелік документів, які додаються до заяви громадянина про надання державної підтримки:

 -  Довідка про перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов (далі – квартирний облік)  видається органом, що веде квартирний облік, за зверненням громадянина про її отримання , із зазначенням (повністю) прізвищ, імен та по батькові усіх членів сім’ї, що перебувають на квартирному обліку, та їх родинного зв’язку; 

 -  Довідка про право брати участь в програмі Доступне житло видається органом, що веде квартирний облік, за зверненням громадянина про її отримання для участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла, ;  
 -  Довідка про склад сім’ї  видається усіма центрами адміністративних послуг міста або витяг з домової книги, завірений у встановленому порядку; 
 - Копії паспортів дорослих членів сім’ї (сторінок, які містять останнє фото, прізвище та ім’я особи, відомості про дату видачі та орган, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу, місце реєстрації, сімейний стан особи, наявність дітей, дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (за наявності);
 - Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів/ документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (у разі відсутності даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків в паспорті громадянина України) членів сім’ї – платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті);
 - Копія свідоцтва про шлюб (у разі його укладання);
 - Копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
 - Довідки з місця роботи про займану посаду із зазначенням терміну роботи на посаді – для працюючих членів сім’ї;
 - Документи, необхідні для визначення середньомісячного грошового доходу на одного члена сім’ї:
довідка про грошові доходи; документи, що підтверджують грошові доходи громадянина та членів його сім’ї із зазначенням їх розміру (довідки з місця роботи щодо розміру доходу за останні 6 місяців, довідка територіального органу Пенсійного фонду України про розмір пенсійних виплат за останні 6 місяців тощо).

Учасники бойових дій в зоні АТО надають відповідні підтверджуючи документи.

Під час подання заяви громадяни повинні пред’явити паспорт та інші документи, копії яких додаються до заяви про надання державної підтримки.

На кожному аркуші копій документів, не посвідчених нотаріально, громадянин у присутності представника регіонального управління Фонду робіть відмітку: «З оригіналом згідно» (із зазначенням дати), яка засвідчується його підписом.

Фахівці-консультанти нашого управління допоможуть Вам розібратися у вимогах, що пред'являються до оформлення тих або інших документів.

 Вибір квартири     

  Перелік об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких  можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програми затверджується Мінрегіоном або погоджується виконавчим комітетом Харківської міської ради за поданням Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради з урахуванням пропозицій виконавчого органу з питань архітектурно-будівельного контролю Департаменту самоврядного контролю за використанням та охороною земель Харківської міської ради (у разі використання коштів міського бюджету. У встановленому Мінрегіоном порядку, після перевірки Фондом фінансово-економічного стану забудовника та  об'єктів житлового будівництва,  із забудовником укладаються  договір про резервування житлової площі та договір про будівництво  доступного житла. Таким чином забезпечується співпраця регіонального управління та забудовника з метою забезпечення вибору житла споживачам програми. 

С часу започаткування реалізації програми в Харкові в неї вікористовуються об'єкти, будівництво яких здійснюється АТ "Трест Житлобуд-1". Ця компанія користується довірою споживачів, жодного разу не порушувала договірних термінів завершення будівництва та пропонує для участі в програмі досить широкий вибір квартир. Детальніше про  ці новобудови можна узнати в розділі "Об'єкти житлових програм".

Забудовник резервує за учасником програми обрану квартиру на час необхідний для оформлення документів та підготовки наступних договорів.

    Крок 5. Укласти договори та отримати державну підтримку

   Після надання усіх необхідних документів до Регіонального управління, реєстрації заяви на    отримання державної підтримки , обрання квартири  укладається  Договор про обслуговування коштів для будівництва(придбання) доступного житла згідно, якого громадянину необхідно буде внести кошти на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, в обсязі не менш 50 відсотків вартості будівництва  доступного житла та отримати державну підтримку, яка полягає у сплаті із бюджету міста Харків 50 відсотків розрахункової вартості нормативної площі доступного житла.

Після накопичення  коштів в сумі повної вартості квартири на  поточному рахунку  громадянина  він укладає із забудовником договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що будується. Це основний правочин,  на підставі якого, по завершенню будівництва здійснюється оформлення свідоцтва про право власності на житло.

Обласна програма для учасників АТО

  У квітні 2016 року ,за ініціативою Харківської обласної громадської організації "Спілка ветеранів АТО",  Харківська обласна рада затвердила обласну Програму надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016 – 2018 роки. У у грудні 2016р. були виделені кошти обласного бюджету та укладені перші договори за цією програмою.

В цілому механізм реалізації надання підтримки абсолютно не відрізняється від вище викладеного механізму надання держпідтримки. 

При цьому мають місце наступні суттеві відмінності:

- надання державної підтримки за рахунок коштів обласного бюджету, у розмірі до 40 відсотків розрахункової вартості індивідуального житлового будинку, садового будинку, будівництво яких передбачено відповідною містобудівною документацією місцевого рівня, або квартири в багатоквартирному житловому будинку, що знаходяться в стадії будівництва;

- Перелік об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких  можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програми затверджується Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації;

- Для участі в програмі додатково додаються документи, які підтверджують безпосередню участь в антитерористичної операції; 

- Державна підтримка за рахунок коштів обласного бюджету насамперед надається Учасникам програми, які перебувають на квартирному обліку, проживають у гуртожитках, мають статус внутрішньо переміщених осіб, мають трьох і більше дітей.