Умови отримання

Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021–2030 роки

З ЯКИХ НАПРЯМКІВ СКЛАДАЕТЬСЯ ПРОГРАМА?

Напрямки Програми можно поділити за двома принципами.

1. ПІЛЬГОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. Кошти бюджету надаються учаснику програми у вигляді адресного цільового пільгового іпотечного кредиту. Тобто підлягають поверненню на умовах, визначених кредитним договором. Забезпеченням кредитів на етапі будівництва виступають майнові права, після завершення будівництва предметом іпотеки стає збудоване житло. Квартири є власністю учасників програм. Вони володіють та користуються квартирами, але до повного погашення кредиту право розпоряджатися таким житлом обмежено відповідно законодавству України. Позичальник зобов‘язаний щорічно страхувати предмет іпотеки (квартиру) та своє життя та здоров‘я. Детальніше права та обов‘язки позичальника, як іпотекодателя та Держмолодьжитла, як іпотекодержателя викладені у іпотечному договорі, який укладається з кожним позичальником до перерахування кредитних коштів.

Кредитування здійснюється за п'ятьма напрямками Програми:   

- надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та/або в операції об‘єднаних сил;

- надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для внутрішньо переміщених осіб;

надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією рф проти України.

Умови кредитування за цими трьома напрямками тотожні. Термін повернення кредиту до 15 років або до досягнення позичальником пенсійного віку. Мінімальний розмір власного внеску для отримання кредиту складає 5% розрахункової вартості житла.

- надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для працівників бюджетних установ, комунальних підприємств та закладів вищої освіти м. Харкова;

Мінімальний розмір власного внеску для отримання кредиту також складає 5% розрахункової вартості житла. Термін повернення кредиту до 15 років або до досягнення позичальником пенсійного віку. Але, на відміну від попередніх, за таким кредитом встановлено ставку 5% річних. При цьому відсотки не нараховуються учасникам, стаж роботи яких у відповідних напрямку установах, закладах чи підприємствах складає понад 3 роки.

Важливо! Усі перелічені вище напрямки пільгового кредитування НЕ МАЮТЬ вікових обмежень!

Вік кандидатів до 35 років (включно) надає право на участь у четвертому напрямку Програми, а саме…

- надання пільгових кредитів молодим сімям та одиноким молодим  громадянам на будівництво (придбання) доступного житла.

Мінімальний розмір власного внеску для отримання молодіжного кредиту  складає 6% розрахункової вартості житла. Термін повернення кредиту до 30 років або до досягнення позичальником пенсійного віку. Ставка за кредитом встановлена у розмірі 3% річних.

Від сплати відсотків звільняються позичальники, які мають дитину, а також громадяни, які були включені та перебувають у списку осіб на позачергове надання житлових приміщень як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Не нараховуються відсотки також військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду та резервістам і військовозобов'язаним з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.

Позичальникам, які мають двох дітей, сума зобов'язань за кредитом зменшується на 25 % на момент застосування пільги.

Позичальникам, які мають трьох і більше дітей, сума зобов'язань за кредитом зменшується на 50 % на момент застосування пільги.

2. БЕСПОВОРОТНА ФІНАСОВА ДОПОМОГА. Тобто кошти, які учасник Програми цільовим образом отримує із бюджету міста Харкова не потрібно повертати (окрім випадків, передбачених законодавством та договорами, укладеними з учасником Програми). За цільовим призначенням та механізмом надання ця фінансова допомога може бути одноразовою – держпідтримка на будівництво доступного житла. А може бути регулярною, щомісячною – часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими на будівництво доступного житла. Зараз Програма містить три таких напрямки. 

- будівництво доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади;

В загальному випадку для отримання держпідтримки у розмірі 50% розрахункової вартості житла кандидат повинен зробити власний внесок в розмірі половини вартості квартири. Але, якщо обране житло за площею та/або вартістю 1 квадратного метра перебільшує нормативні обмеження, то розмір власного внеску для отримання держпідтримки може перевищувати 50% фактичної ціни житла, яке будується.

Суттєвою відмінністю цього напрямку від інших є черговість в отриманні держпідтримки. Час запрошення (виклику)  кандидатів для підготовки договорів залежить від дати взяття сім’ї кандидата на квартирний облік та виду цього обліку. Щорічно ми починаємо реалізацію цього напрямку з кандидатів, мають право на позачергове надання житлових приміщень. Ще 30% планових асигнувань потрібно витратити на першочерговиків для того, щоб розпочати працювати  з третьою частиною списку, а саме з кандидатами, які перебувають у «загальній черзі». В середині кожної з категорій черговість в отриманні держпідтримки залежить від дати взяття на квартоблік.   

забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. Харкова;

Даний напрямок спрямовано на працівників  промислових підприємств, підприємств транспорту, зв'язку та будівельної галузі міста, не залежно від форми власності. Розмір держпідтримки складає 40% від розрахункової вартості житла, що будується.

- часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво (придбання) житла. 

Увага! Нові договори за цим напрямком тимчасово не укладаються через призупинення банківського кредитування в Харкові у зв'язку з військовою агресією рф проти України.

Учасники програми за цим напрямком протягом  п‘яти років отримують щомісячну компенсацію відсотків, сплачених за кредитами «УКРГАЗБАНКУ» на будівництво житла.

ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ?

Громадяни України:

1) які  перебувають  на  обліку  громадян,  що потребують  поліпшення  житлових  умов,  або у списку  осіб,  які  бажають  вступити  до  житлово-будівельного  кооперативу, у м. Харкові;

Ці харків‘яни можуть обрати собі один або декілька з напрямків Програми, подати у встановленому порядку заяву (або заяви) про включення до відповідних Реєстрів кандидатів.

2) які   фактично    мешкають   у    м. Харкові  не менше одного року, що  засвідчується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, якщо  такі  особи  не  мають у  власності    житлової  нерухомості, крім тієї, що розташована на окупованої території.

Для цих «нових харків‘ян» зараз відкритий шлях за двома напрямками Програми – пільгові кредити для ВПО та часткова компенсація відсотків по банківським кредитам на будівництво доступного житла.

НЕ МОЖУТЬ взяти участь в Програмі особи, які отримали за рахунок бюджетних коштів державну підтримку, кредити на пільгових умовах, часткову компенсацію відсотків на будівництво (придбання) житла; житло на умовах фінансового лізингу; грошову компенсацію за належне їм право на отримання житла відповідно до законодавства, або на інших умовах із залученням бюджетних коштів.

Треба зазначити, що для отримання одноразової безповоротної фінансової допомоги на будівництво доступного житла існують деякі  обмеження. А саме - середньомісячний грошовий дохід кандидата разом з доходом членів їх сімей з розрахунку на одну особу не повинен перевищувати трикратного розміру середньомісячної заробітної плати в Харківській області, розрахованого згідно з даними, визначеними Держстатом.

Під час розрахунку середньомісячного грошового доходу враховуються також доходи чоловіка або дружини навіть у разі, якщо вони не мають наміру брати участь у Програмі.

Щоб перевірити себе, треба увійти на сайт Держстату - http://www.ukrstat.gov.ua  Далі. "Статистична інформація" => "Доходи населення" => "Середня заробітна плата за регіонами за місяць". Знайти останні данні по Харківської області та порівняти  з доходами своєї родини за останні 6 місяців.

ЯКІ Є ЗАГАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЖИТЛА?

Розрахункова вартість житла, на яку надається державна підтримка, пільговий кредит або часткова компенсація відсотків, визначається виходячи з опосередкованої вартості спорудження 1 кв. м загальної площі житла в регіоні, затвердженої Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та нормативної площі житла.

Увага! Підвищуючи коефіцієнти для визначення «граничної вартості» , як в деяких інших випадках, у Програмі не застосовуються!

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу та/або розрахункову вартість, сплачується учасником Програми за рахунок власних коштів.

Нормативна площа житла, з розрахунку якої надається державна підтримка, пільговий кредит (окрім молодіжних) або часткова компенсація відсотків за Програмою, становить 21 кв. м загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Нормативна площа житла, з розрахунку якої надається молодіжний пільговий кредит на будівництво (придбання) житла за Програмою, становить 21 кв. м загальної площі житла на одну особу та додатково 20 кв. м на сім’ю.

Якщо пільговий кредит надається одинокій особі на будівництво (придбання) житла, яке складається з  однокімнатної квартири, нормативна площа житла визначається виходячи із загальної площі квартири, але не більше 50 кв. м загальної площі.

Об’єктом фінансування є квартири в багатоквартирних житлових будинках.

Переліки об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти бюджету затверджуються рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради за поданням забудовників.

В подальшому об’єкти будівництва і забудовники,  у встановленому порядку досліджуються та проходять акредитацію в Відділенні Держмолодьжитла "Харківське регіональне управління". А для використання за напрямком надання часткової компенсації об‘єкти та забудовники повинні пройти акредитацію також і в  Банку.

ЯКІ ПОТРІБНІ ДІЇ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ?

1. ПОТРЕБА ТА МОЖЛИВОСТІ.

1-1. Уважно вивчити зміст та вимоги Програми. З‘ясуйте, чи відповідаєте ви головному критерію – чи потребуєте ви поліпшення житлових умов відповідно до чинного житлового законодавства України. Якщо ви вже перебуваєте  на  обліку  громадян,  що потребують  поліпшення  житлових  умов,  або у списку  осіб,  які  бажають  вступити  до  житлово-будівельного  кооперативу, у м. Харкові, то Програма для вас. Цілком можливо, що вас можуть визнати такими та взяти на квартоблік або  включити до списків ЖБК? Тоді вам потрібно реалізувати це право. Повідомляємо, що у місті Харкові квартоблік здійснює управління обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлово-комунального господарства.     

Радимо заздалегідь з‘ясувати час відвідування за телефонами:

  (057) 725 26 73.

Але гострої необхідності у відвідуванні цього управління немає. Зараз документи для розгляду та взяття на облік можна подати у ЦНАПах міста. На сайті ЦНАП ви не лише знайдете інформацію про послуги в розділі «Квартирний облік та приватизація нерухомого майна». Там же можна віддалено записатися в електронну чергу, що безумовно створює додаткові зручності.

Від подання заяви та документів до отримання вами повідомлення про взяття на облік або включення до списків ЖБК пройде приблизно півтора місяці. Так вибудовано регламент опрацювання документів до затвердження рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.
Не намагайтеся будь-яким чином прискорити процес! Очікуйте повідомлення.

1-2. Другим важливим чинником щодо участі у Програмі стає оцінка власних фінансових можливостей. Програма не розрахована на незаможних та безробітних громадян. Навидь пільгове кредитування передбачає певні стартові видатки та офіційне підтвердження, відповідного сумі зобов‘язань, рівня платоспроможності кандидатів.  А для отримання безповоротної фінансової допомоги (держпідтримки) учаснику потрібно мати досить значну суму заощаджень. На практиці спостерігається занадто багато випадків, коли кандидати не розраховують власні реальні статки. Спроби швидко знайти декілька сотень тисяч гривень для власного внеску частіше за все не мають результатів. А іноді призводять до гірших наслідків. Таких, як запозичення грошей під непідйомні відсотки та втрата активів.   

2. ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄЄСТРІВ КАНДИДАТІВ.

Для кожного з напрямків Програми формується окремий реєстр кандидатів.

Цілком можливим є перебування не лише в одному, а одночасно в декількох Реєстрах. До отримання бажаного результату.

Приведемо приклад:

Молоде подружжя, в якому чоловік побував в АТО, а зараз працює на одному з харківських підприємств. А жінка викладач або медичний працівник однієї з міських (саме міських, а не обласних чи приватних) лікарень. Така родина має можливість перебувати, як менш у 4 (чотирьох) Реєстрах.
Важливо! В такому випадку потрібно збирати необхідні документи  у 4 (чотирьох) примірниках, оскільки вони потрібні для кожного окремого рішення для включення у Реєстр. Замовляйте одразу декілька примірників довідок, робить декілька копій. У будь-якому випадку перевірте відповідність зібраного «пакету документів» вимогам кожного із Порядків формування реєстрів кандидатів. З першого погляду вони дуже схожі. Але існують незначні відмінності. Будьте уважні і ви зекономите багато часу вашого життя.    

Отже обирайте потрібне, переходить за посиланням та вивчайте:

Порядок формування Реєстру кандидатів на отримання держпідтримки (50/50)

Порядок формування Реєстру кандидатів щодо забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. Харкова (40/60)

Порядок формування Реєстру кандидатів на пільгові кредити учасникам АТО/ООС

Порядок формування Реєстру кандидатів на пільгові кредити  працівникам бюджетних установ м. Харкова

Порядок формування Реєстру кандидатів на пільгові кредит для ВПО в м. Харкові

Порядок формування Реєстру кандидатів на пільгові кредит для учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією рф проти України.

Порядок формування Реєстру кандидатів на молодіжне пільгове житлове кредитування

Після отримання повідомлення про включення до Реєстру кандидатів, у вас є цілий рік для того, щоб заповнити та надати до Харківського регіонального управління Держмолодьжитла «Анкету кандидата». Для цього вам треба лише перейти на сусідню сторінку «ПОДАТИ АНКЕТУ» та виконати низку не складних дій.

Реєстр кандидатів на отримання часткової компенсації процентів за  банківськими іпотечними кредитами, на відміну від інших, формуються по мірі надходження заяв та не затверджується рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

3.ОЧІКУВАННЯ ЗАПРОШЕННЯ.

Для кожного із напрямків Програми затверджено відповідний Порядок, яким врегульовано процеси надання держпідтримки або пільгових кредитів. Зокрема порядками передбачено, що при надходженні бюджетних коштів ми викликаємо для підготовки договорів чергових кандидатів з відповідних реєстрів.

Увага! Якщо протягом 5 робочих днів після розміщення на офіційному сайті Регіонального управління Держмолодьжитла повідомлення щодо настання черги про надання державної підтримки та повідомлення кандидата засобами електронного зв'язку (електронною поштою, смс-повідомленням на зазначений у заяві телефон) кандидат не звертається для отримання державної підтримки, Регіональне управління Держмолодьжитла може звернутися до наступного кандидата в Реєстрі.

Враховуючи наявну кількість кандидатів та обсяги фінансування у вас є достатньо часу для того, щоб запрошення до участі у Програмі не виявилось для вас несподіванкою.

За станом реалізації Програми зручно стежити за допомогою сторінки «СТАН РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВ». Актуальний стан Реєстру за обраним вами напрямком дозволяє зрозуміти динаміку. Ви бачите як себе, так і усіх інших кандидатів попереду себе.  Оскільки реєстри достатньо великі, радимо скористатися пошуком, для чого треба натиснути "Ctrl + F", а потім ввести у поле пошуку своє прізвище.

Про фактичні результати фінансування та інші важливі події, які можуть вплинути на терміни очікування, ви завжди можете дізнатися із наших новин.

Радимо періодично відвідувати сайт. Можливі оновлення та доповнення в нормативній бази. Зробить закладку на вашому комп‘ютері або гаджеті.
Детально ознайомтеся з порядками використання бюджетних коштів. І тоді ви зможете заздалегідь підготуватися до участі в Програмі.

Порядок надання держпідтримки на будівництво (придбання) доступного житла  (50/50)

Порядок надання держпідтримки на будівництво (придбання) доступного житла для працівників підприємств м. Харкова (40/60)

Порядок надання  пільгових кредитів учасникам АТО/ООС

Порядок надання пільгових кредитів працівникам бюджетних установ м. Харкова

Порядок надання пільгових кредитів ВПО

Порядок надання  пільгових кредитів учасникам бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією рф проти України.

Порядок надання молодіжних пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла

Порядок використання коштів для надання часткової компенсації відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво житла

Громадянин має право повністю або тимчасово відмовитися від пропозиції з будь-яких причин. Факт відмови фіксується, а участь у програмі пропонується наступному кандидату.

4. ДОГОВОРИ З УЧАСНИКАМИ

У разі згоди на участь в програмі надається заява про надання держпідтримки або кредиту.

Переліки документів, які додаються до заяви громадянина містяться у наведених вище порядках.

Під час подання заяви громадяни повинні пред’явити паспорт та інші документи, копії яких додаються до заяви про надання державної підтримки.

На кожному аркуші копій документів, не посвідчених нотаріально, громадянин у присутності представника регіонального управління Фонду робіть відмітку: «З оригіналом згідно» (із зазначенням дати), яка засвідчується його підписом.

Фахівці-консультанти нашого відділенняння допоможуть Вам розібратися у вимогах, що пред'являються до оформлення тих або інших документів.

Вибір квартири.     

Перелік об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких  можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програми затверджується Мінрегіоном або погоджується виконавчим комітетом Харківської міської ради за поданням Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради з урахуванням пропозицій виконавчого органу з питань архітектурно-будівельного контролю Департаменту самоврядного контролю за використанням та охороною земель Харківської міської ради.  У встановленому порядку, після перевірки Фондом фінансово-економічного стану забудовників та  об'єктів житлового будівництва,  із забудовником укладаються відповідні  договори  потрібні для забезпечення ефективності реалізації Програми. Таким чином забезпечується співпраця регіонального управління та забудовника з метою забезпечення вибору житла споживачам програми. 

С часу започаткування реалізації програми в Харкові в неї вікористовуються об'єкти, будівництво яких здійснюється АТ "Трест Житлобуд-1". Ця компанія користується довірою споживачів, жодного разу не порушувала договірних термінів завершення будівництва та пропонує для участі в програмі досить широкий вибір квартир. Детальніше про  ці новобудови можна узнати в розділі "Об'єкти житлових програм".

Забудовник резервує за учасником програми обрану квартиру на час необхідний для оформлення документів та підготовки наступних договорів. При цьому, у разі кредитування договори із забудовниками укладаються до надання кредиту. А у разі напрямків з використанням механізмів надання держпідтримки, спочатку укладається договор про обслуговування коштів для будівництва(придбання) доступного житла згідно, якого громадянину необхідно буде внести кошти на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, в обсязі не менш 50 (або 60) відсотків вартості будівництва  доступного житла та отримати державну підтримку, яка полягає у сплаті із бюджету міста Харків 50 (або 40) відсотків розрахункової вартості нормативної площі доступного житла. Після накопичення  коштів в сумі повної вартості квартири на  поточному рахунку  громадянина  він укладає із забудовником договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що будується. Це основний правочин,  на підставі якого, по завершенню будівництва здійснюється оформлення свідоцтва про право власності на житло.

За напрямком надання часткової компенсації відсотків за банківськими іпотечними кредитами вибір об‘єктів кредитування визначається за акредитацією банком. Тому, як правило, менший ніж за усіма іншими напрямками. Договір про надання часткової компенсації відсотків з учасником програми укладається після отримання ним кредиту на будівництво житла.

 

Міська цільова програма здешевлення вартості іпотечних кредитів для багатодітних сімей

Програма передбачає надання за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади державної підтримки за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками - багатодітними сім’ями в банках, на будівництво (придбання) житла на доступних для громадян умовах.

Багатодітні позичальники, які отримають іпотечні кредити за Державною програмою «Доступна іпотека 7%» зможуть отримувати за рахунок бюджету міста компенсацію і цих 7% у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Харківської міської територіальної громади для надання державної підтримки за кредитами, отриманими позичальниками – багатодітними сім'ями в банках, на будівництво (придбання) житла.